Siirry sisältöön

Tietoa yrityksestä

Historia

Lainopin kandidaatti Lasse Salmi avasi 17.1.1964 Imatralle lakiasiaintoimiston nimellä Lakiasiantoimisto Lasse Salmi. Toimiston ensimmäinen toimeksianto on koskenut syytettä varomattomuudesta liikenteessä. Tuosta päivästä lähtien toimisto on palvellut sekä yksityisiä henkilöitä että yrityksiä moninaisissa juridiikan kysymyksissä hoitaen oikeudellista neuvontaa, sopimusten tekoa, perhe- ja perintöoikeudellisia asioita, riita- ja rikosasioiden hoitamista tuomioistuimessa sekä muita oikeudellisia asioita.

Vuonna 1971 Lasse Salmi on liittynyt Suomen asianajajaliiton jäseneksi ja toimiston nimi on vaihtunut nimeksi Asianajotoimisto Lasse Salmi.

Varatuomari Jarmo Salmi on aloittanut toimiston palveluksessa vuonna 1990 ja ryhtynyt vastuunalaiseksi yhtiömieheksi vuonna 1991, jolloin yhtiön nimeksi on tullut Asianajotoimisto Lasse Salmi Ky. VT Jarmo Salmi on saavuttanut asianajajaksi vaadittavan kelpoisuuden vuonna 1993.

AA Lasse Salmi on jäänyt eläkkeelle vuonna 2011 ja vuonna 2014 toimisto on vaihtanut yhtiömuotoa ja nimeä toimien nyt nimellä Asianajotoimisto Jarmo Salmi Oy.

 • Oikeustieteen kandidaatti Helsingin yliopisto 1988
 • Helsingin yliopiston yksityisoikeuden laitos amanuenssi 1988-1989
 • Imatran käräjäoikeus hovioikeuden auskultantti 1989-1990
 • Varatuomari 1990
 • Asianajotoimisto Lasse Salmi, avustava lakimies 1990-1991
 • Asianajotoimisto Lasse Salmi Ky, vastuunalainen yhtiömies 1991-2014
 • Asianajaja 1993
 • Asianajotoimisto Jarmo Salmi Oy, omistaja 1.1.2014 lukien
 • Julkinen kaupanvahvistaja 1999
 • Suomen Asianajajaliiton sovittelulautakunnan sovittelijaluettelossa 2017

Luottamustoimet Suomen asianajajaliitossa

 • Kymen osasto koulutusvastaava 1995
 • Kymen osasto hallituksen jäsen 1996-2007
 • Kymen osaston hallituksen puheenjohtaja 2007-2011
 • Suomen asianajajaliiton valtuuskunnan jäsen 2003-2009
 • Suomen asianajajaliiton hallituksen varajäsen 2009-2012
 • Suomen asianajajaliiton hallituksen jäsen 2012-2015

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Jarmo Salmi Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin:

Y-tunnus: 0838317-3
Alv-tunnus: FI08383173

Asianajotoimisto Jarmo Salmi Oy on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä ”asianajaja” -ammattinimike on annettu Suomessa. Asianajotoimisto Jarmo Salmi Oy:n asianajajia valvova viranomainen on:

Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Mikonkatu 25)
00101 Helsinki
Puh: 09 6866 120
S-posti: info@asianajajaliitto.fi

Asianajotoimisto Jarmo Salmi Oy:llä on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat:

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0225907-5)
Oksasenkatu 1
53100 Lappeenranta
Puh: 05 634 1704
S-posti: Korvaushakemukset ja palvelupyynnöt tehtävissä yhtiön nettisivuilla.
Kotisivu: www.lahitapiola.fi

Palvelut ja hinnasto

Lue lisää

Yhteystiedot

Ota yhteyttä